Pakkhuset Kro

Pakkhuset Kro

Pakkhuset har fått navnet fra den tida da dampbåten kom med varer til butikkene på Todalsøra. I påvente av høvelig transport videre ble varene lagret her. Som på andre tilgjengelige bryggelemmer ble det lagret tønner og kasser til sesongens storsildfiske startet på ettervinteren. Pakkhuset er nå trivelig møtested for bygdefolk og tilreisende, og kan leies ut til en rekke forskjellig arrangementer.

TOP
Translate »